Počet záznamov: 1  

Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu

  1. PETRÁKOVÁ, Zora - KUBICA, Milan. Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu. In Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0501-8, s. 109-118.