Počet záznamov: 1  

Pyramídový model finančných ukazovateľov pre samosprávu

  1. MIHALIKOVÁ, Eva. Pyramídový model finančných ukazovateľov pre samosprávu. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 133-139.
Počet záznamov: 1