Počet záznamov: 1  

Zlepšovanie procesov vo vybranom podniku

  1. ANDREJKOVIČ, Marek - HAJDUOVÁ, Zuzana. Zlepšovanie procesov vo vybranom podniku. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2012. ISSN 1338-5224, 2012, roč. 2, č. 1, s. 48-53 online. VEGA 1/0906/11. Názov z titulnej obrazovky.
Počet záznamov: 1