Počet záznamov: 1  

Identifikovanie komponentov kultúry a ich využitie pri poznávaní rôznych kultúr

  1. MIHALČOVÁ, Bohuslava - JELEŇOVÁ, Iveta. Identifikovanie komponentov kultúry a ich využitie pri poznávaní rôznych kultúr. In Sociálna práce v multikulturálnom prostredí v odkaze Mons. Viktora Trstenského : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Stará Ľubovňa, 17.2.2012. - Ružomberok : VERBUM, 2012. ISBN 978-80-8084-879-8, s. 172-176.
Počet záznamov: 1