Počet záznamov: 1  

Manažment maloobchodných spoločností v procese internacionalizácie

  1. PAVLIKOVÁ, Marta. Manažment maloobchodných spoločností v procese internacionalizácie. In MERKÚR 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava 6. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, [S. 1-6].
Počet záznamov: 1