Počet záznamov: 1  

Environmentálne aspekty spoločensky zodpovedného marketingu

  1. MUSOVÁ, Zdenka. Environmentálne aspekty spoločensky zodpovedného marketingu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 2, s. 57-65.
Počet záznamov: 1