Počet záznamov: 1  

Kryštalizácia štruktúry politických strán na Slovensku po roku 1989

  1. LIĎÁK, Ján - KOGANOVÁ, Viera - LEŠKA, Dušan. Kryštalizácia štruktúry politických strán na Slovensku po roku 1989. In Politické systémy Slovenskej republiky a Poľskej republiky : zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 20.-21. septembra 1999. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave - Katedra humanitných a sociálnych vied, 1999. ISBN 80-225-1123-4, s. 88-111
    Ohlasy:
    [3] PYTLIK, Bogusław. Parlament i rząd w Republice Słowackiej. 1. wyd. Warszawa : Szkoła główna handlowa w Warszawie, 2013. ISBN 978-83-7378-794-0.
Počet záznamov: 1