Počet záznamov: 1  

Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia

  1. VARCHOLOVÁ, Tatiana - VOLOŠIN, Martin - GAZDA, Vladimír - BOBÁKOVÁ, Viktória - POLONČÁK, Milan - GAZDAGOVÁ, Eva - SIMONIDESOVÁ, Jana - DUBOVICKÁ, Lenka - KRIŠKO, Henrich - VASILOVÁ, Michaela - SCHWARTZOVÁ, Zuzana - GALLOVÁ, Jana - MARUŠIN, Ján - HUDÁK, Matúš. Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/3809/06 : doba riešenia 01/2006 - 12/2008. [Košice] : [s.n.], [2008]. [15 s.]. VEGA 1/3809/06.