Počet záznamov: 1  

National competitiveness of Slovakia in the context of global competitiveness indexes

 1. DUDÁŠ, Tomáš. National competitiveness of Slovakia in the context of global competitiveness indexes. In Gazdaság & Társadalom. - Sopron : Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. ISSN 0865-7823, 2012, roč. 4, č. 1-2, s. 74-87
  Ohlasy:
  [3] ČIEFOVÁ, Michaela. Österreichische und Slowakische Kultur unter Berücksichtigung der Wirtschaftslage und der Gegenseitigen Beziehungen. In Revista Moldoveneascã de drept internaţional şi relaţii internaţionale. - Kišinev : RMDIRI, 2017. 2017, vol. 12, nr. 3, pp. 442-453 online. ISSN 1857-1999-
  [4] BRONČEK, Juraj - ČIEFOVÁ, Michaela. Vývoj konkurencieschopnosti Slovenska a Číny v období rokov 2013 - 2018. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. 2017, roč. 12, č. 3, s. 13-21 online. ISSN 1339-3502.
  [4] ČIEFOVÁ, Michaela. Comparison of competitiveness of Slovakia and Austria according to chosen international indices. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017, pp. 69-74. ISBN 978-80-225-4429-0.
  [1] ZAGORŠEKOVÁ, Natália - ČIEFOVÁ, Michaela - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Competitiveness and economic growth in the European Union. In Journal of Advanced Research in Law and Economics, 2017-12-01, 8, 8, pp. 2408-2418. ISSN 2068-696X., Registrované v: SCOPUS
  [4] MAZÁK, Michal. The Comparison of V4 and Benelux Countries in Terms of Competitiveness. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018: zborník vedeckých prác. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. S. 309-318. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404.
Počet záznamov: 1