Počet záznamov: 1  

Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu (inter arma silent leges)

  1. HODÁS, Milan. Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu (inter arma silent leges). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. ISSN 0032-6984, 2013, roč. 96, č. 3, s. 201-221.