Počet záznamov: 1  

Opatrné oživenie slovenskej ekonomiky

  1. TRNOVSKÝ, Karol. Opatrné oživenie slovenskej ekonomiky. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. ISBN 978-80-225-3616-5, [S. 1-5] CD-ROM. ITMS 26240120032.
Počet záznamov: 1