Počet záznamov: 1  

How economic growth can lead to less volatility: simple example

  1. DUJAVA, Daniel. How economic growth can lead to less volatility: simple example. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 97-103. VEGA 1/0761/12.
Počet záznamov: 1