Počet záznamov: 1  

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike

  1. FARKAŠ, Richard. Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 308 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-572-7.

Počet záznamov: 1