Počet záznamov: 1  

Implementácia nástrojov manažmentu kvality vo veľkoobchodnom sklade

  1. ŠESTÁK, Alexander. Implementácia nástrojov manažmentu kvality vo veľkoobchodnom sklade : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2013. 58 s.

Počet záznamov: 1