Počet záznamov: 1  

Analýza príčin rozdielov výšky miestnych daní - poplatkov za nakladanie s odpadmi vo vybraných regiónoch SR

  1. DUDÁŠOVÁ, Martina. Analýza príčin rozdielov výšky miestnych daní - poplatkov za nakladanie s odpadmi vo vybraných regiónoch SR : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2013. 59 s.

Počet záznamov: 1