Počet záznamov: 1  

Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacej právomoci vo vybranom podniku

  1. KORMÚTHOVÁ, Viera. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacej právomoci vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Thomasová. Bratislava, 2013. 52 s.

Počet záznamov: 1