Počet záznamov: 1  

Policies to encourage R&D investment

  1. Policies to encourage R&D investment. Scientific conference. Policies to encourage R&D investment : proceedings of the scientific conference : 16th may 2013, Senec, the Slovak Republic [elektronický zdroj]. Editor Martina Machová ; referees Ivana Lennerová, Štefan Zajac. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. CD-ROM [115 s., 5,75 AH]. SK-SRB-0053-11. ISBN 978-80-225-3654-7.