Počet záznamov: 1  

Ekonomická revue

  1. Ekonomická revue. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. 4x ročne. ISSN 1212-3951
Počet záznamov: 1