Počet záznamov: 1  

Interkultúrna komunikácia v obchodných vzťahoch

  1. JANÍČKOVÁ, Eva. Interkultúrna komunikácia v obchodných vzťahoch. In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 987-80-225-3657-8, s. 277-281 CD-ROM.
Počet záznamov: 1