Počet záznamov: 1  

Finančný manažment a controlling v praxi

  1. Finančný manažment a controlling v praxi. Bratislava : Iura Edition, 2010. 12x ročne. ISSN 1337-7574