Počet záznamov: 1  

Národohospodářský obzor

  1. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010. 4x ročne. ISSN 1213-2446
Počet záznamov: 1