Počet záznamov: 1  

Normalizácia

  1. Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. 4x ročne. ISSN 1335-5511