Počet záznamov: 1  

Nová ekonomika

  1. Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2010. 4x ročne. ISSN 1336-1732
Počet záznamov: 1