Počet záznamov: 1  

Teoretické prístupy k vymedzeniu konkurenčných bariér

  1. TOKÁROVÁ, Mária. Teoretické prístupy k vymedzeniu konkurenčných bariér. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, jún 2014, roč. 2, č. 2, s. 28-38 online. VEGA 01/103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192025/2_vydanie_jun_2014.pdf>Ohlasy:
    [3] BAŠOVÁ, Alena. Analýza teoretických názorov na prirodzený monopol v jeho historickom kontexte. In Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference : 14. 5. 2015 Jihlava [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISBN 978-80-88064-14-5, s. 9-18 CD-ROM.