Počet záznamov: 1  

Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť?

  1. ZIKMUNDA, Martin. Agilný systém BI v cloude – marketingové heslo alebo reálna príležitosť? In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2015. ISSN 1335-4787, 2015, roč. 11, č. 1-2, s. 19. Dostupné na : <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_1_2_2015_inz.Zni0.pdf>
Počet záznamov: 1