Počet záznamov: 1  

Emotionale Kompetenz des übersetzers/dolmetschers als Bedingung für die Erstellung eines quality hochwertigen Zieltextes

  1. SERESOVÁ, Katarína. Emotionale Kompetenz des übersetzers/dolmetschers als Bedingung für die Erstellung eines quality hochwertigen Zieltextes. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 6, s. 89-92
    Ohlasy:
    [4] ČIEFOVÁ, Michaela. Cultural Diplomacy and Foreign Trade Corellation - the Case of Slovakia. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 16, s. 16-21.
Počet záznamov: 1