Počet záznamov: 1  

Modelovanie finančnej štruktúry vo väzbe na zvyšovanie trhovej hodnoty podniku

  1. MARKOVIČ, Peter - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Modelovanie finančnej štruktúry vo väzbe na zvyšovanie trhovej hodnoty podniku. In Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti. Mezinárodní konference. Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti : sborník 3. mezinárodní konference : Brno, 23. 10. 2014. - [Brno] : [Vysoká škola Karla Engliše], [2014]. ISBN 978-80-86710-80-8, s. 16-25 CD-ROM
    Ohlasy:
    [4] PAKŠIOVÁ, Renáta. Úloha bilančnej politiky pri zisťovaní a vykazovaní majetkovej podstaty. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 90-95. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
Počet záznamov: 1