Počet záznamov: 1  

Prognózy vývoja cien nehnuteľností na bývanie v prostredí krátkych časových radov

  1. KARŠAY, Alexander. Prognózy vývoja cien nehnuteľností na bývanie v prostredí krátkych časových radov. In Financie a riziko. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3089-7, s. 158-169 CD-ROM.
Počet záznamov: 1