Počet záznamov: 1  

Charakteristika odvetvovej štruktúry slovenských družstiev

 1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Charakteristika odvetvovej štruktúry slovenských družstiev. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 704-710 CD-ROM. VEGA 1/0709/15
  Ohlasy:
  [4] BARTOŠ, Adam. Možnosti uplatnenia odbytových družstiev v súčasných trhových podmienkach SR. In Komparácia prístupov k podpore podnikania : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4169-5, s. 91-98. VEGA 1/0709/15.
  [4] BARTOŠ, Adam. Status and evaluation of selected indicators of agriculture SR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 21-26 CD ROM. VEGA 1/0128/15 (100 %).
  [2] BARTOS, Adam - KOVACIKOVA, Kristina. The Principle of the Influence of Social Conditions on the Foundation and Development of Cooperatives. In EDAMBA 2016: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR DOCTORAL STUDENTS AND POST-DOCTORAL SCHOLARS, 2016, pp. 10-20., Registrované v: WOS
  [4] BARTOŠ, Adam. Možnosti prezentácie domácich poľnohospodárskych produktov na tuzemskom trhu. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 48-53. VEGA 1/0709/15 50%, VEGA 1/0128/15 50%.
Počet záznamov: 1