Počet záznamov: 1  

The Present economic model and possible alternatives

  1. BENČO, Jozef - VACEKOVÁ, Gabriela. The Present economic model and possible alternatives. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. ISSN 1335-7069, 2013, roč. 14, č. 2, s. 117-136.
Počet záznamov: 1