Počet záznamov: 1  

Hrubý domáci produkt - ukazovateľ výkonnosti ekonomiky regiónu

  1. HORNIAK, Tomáš. Hrubý domáci produkt - ukazovateľ výkonnosti ekonomiky regiónu : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Bačová. Košice, 2015. 58 s.

Počet záznamov: 1