Počet záznamov: 1  

Nové trendy v rozvoji informačných systémov podnikov a ich prínosy

  1. MATFIAK, František. Nové trendy v rozvoji informačných systémov podnikov a ich prínosy : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Čarnický. Košice, 2015. 47 s.

Počet záznamov: 1