Počet záznamov: 1  

Koncepcia Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti boja proti daňovým podvodom

  1. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Koncepcia Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti boja proti daňovým podvodom. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : VIRT - vzdelávacie zariadenie EUBA, 8. - 10. septembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4134-3, s. 72-75
    Ohlasy:
    [4] UŽÍKOVÁ, Lenka - SIGETOVÁ, Katarína. Využitie blockchainu ako kontrolného nástroja v daňovej oblasti v podmienkach Slovenskej republiky. In Virtuálne kryptosiete ako relevantný nástroj na elimináciu ekonomickej kriminality : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4782-6, s. 70-80 online.
Počet záznamov: 1