Počet záznamov: 1  

Rizikové faktory nepravdivosti v účtovnej legislatíve a možnosti ich eliminácie

  1. NAGY, Július. Rizikové faktory nepravdivosti v účtovnej legislatíve a možnosti ich eliminácie. In Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4140-4, s. 7-82.
Počet záznamov: 1