Počet záznamov: 1  

Právo na súdnu ochranu, princíp právnej istoty a úprava dovolacieho konania

  1. MAGUROVÁ, Hana. Právo na súdnu ochranu, princíp právnej istoty a úprava dovolacieho konania. In Akademické akcenty 2011. Odborný seminár. Akademické akcenty 2011 : zborník príspevkov z odborného seminára : Bratislava, 22.9.2011. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2011. ISBN 978-80-89447-90-9, s. 281-287
    Ohlasy:
    [4] VETERNÍKOVÁ, Mária. Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva. Recenzenti: Saskia Poláčková, Hana Magurová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 178 s. [11,44 AH]. ISBN 978-80-225-4143-5.
    [4] VETERNÍKOVÁ, Mária. Ochrana spotrebiteľa v rámci občianskeho súdneho konania. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 609-618.
Počet záznamov: 1