Počet záznamov: 1  

Obecné noviny

  1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST, 2015. ISSN 1335-650X.
Počet záznamov: 1