Počet záznamov: 1  

Analýza prostredia podniku ako faktor konkurenčného úspechu

  1. HURNÝ, František. Analýza prostredia podniku ako faktor konkurenčného úspechu. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanenej na PHF EU v Košiciach na Katedre kvantitatívnych metód : 22.-25.4.2015, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4101-5, s. 135 CD-ROM.
Počet záznamov: 1