Počet záznamov: 1  

Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015

  1. ADAMÍKOVÁ, Monika. Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 2-3, s. 13-98.
Počet záznamov: 1