Počet záznamov: 1  

Manažment školy v praxi

  1. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2011. 12x ročne. ISSN 1336-9849
Počet záznamov: 1