Počet záznamov: 1  

Status quo of foresight in Slovakia

  1. MARKOVIČ, Peter - GUBOVÁ, Klaudia - BOOROVÁ, Brigita. Status quo of foresight in Slovakia. In Corporate foresight potential in Visegrad (V4) countries. - Radom : Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, 2016. ISBN 978-83-7789-449-1, pp. 64-75 [1,02 AH]
    Ohlasy:
    [3] HANÁK, RÓBERT. Ako podnikatelia identifikujú podnikateľskú príležitosť. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika] [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017, s. 234-243. ISBN 978-80-88064-31-2.
    [1] KOMLOSSYOVA, Eva Sera - SCHLOSSAREK, Martin - MACKOVA, Lucie - MEDOVA, Nikola. One step ahead? The use of foresight by Czech and Slovak non-governmental organizations. In EUROPEAN JOURNAL OF FUTURES RESEARCH. ISSN 2195-4194, 2020, vol. 8, no. 1, pp., Registrované v: WOS, SCOPUS
Počet záznamov: 1