Počet záznamov: 1  

Ekonomika a informatika

  1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. 2x ročne. ISSN 1339-987X.
Počet záznamov: 1