Počet záznamov: 1  

Mikroekonómia

  1. VESELKOVÁ, Alexandra - HOLKOVÁ, Vieroslava - LENNEROVÁ, Ivana - VALACH, Matej. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8.