Počet záznamov: 1  

Oceňovanie majetku a záväzkov v kontexte verného a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov

  1. KICOVÁ, Marianna. Oceňovanie majetku a záväzkov v kontexte verného a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 513-522 online.
Počet záznamov: 1