Počet záznamov: 1  

Daňovníctvo

  1. SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela - IHNATIŠINOVÁ, Denisa - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I. Recenzenti: Eva Ivaničová, Eva Mihálová. 3. doplnené a prepracované vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 360 s. [18 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7598-107-3
    Ohlasy:
    [4] BELKOVICSOVÁ, Daša. Význam miestnych daní pre územnú samosprávu. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-8] CD-ROM.

Počet záznamov: 1