Počet záznamov: 1  

Podvody v účtovných závierkach malých a stredných podnikov v Slovenskej republike

  1. ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava - KUŠNÍR, Peter. Podvody v účtovných závierkach malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-8] CD-ROM.
Počet záznamov: 1