Počet záznamov: 1  

Vybrané problémy zdaňovania daňou z pridanej hodnoty a osobitosti ich účtovného zobrazenia v podmienkach SR

  1. SZABÓ, Péter Márk. Vybrané problémy zdaňovania daňou z pridanej hodnoty a osobitosti ich účtovného zobrazenia v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2019. 63 s.

Počet záznamov: 1