Počet záznamov: 1  

Vybrané právne aspekty kryptopeňazí

  1. KRIŽAN, Martin. Vybrané právne aspekty kryptopeňazí. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 134-149.
Počet záznamov: 1