Počet záznamov: 1  

Implentácia výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku

  1. LAURINČÍK, Matúš. Implentácia výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Klimek. Košice, 2019. 45 s.

Počet záznamov: 1