Počet záznamov: 1  

No More Disposable Plastics in Slovakia

  1. ČIEFOVÁ, Michaela. No More Disposable Plastics in Slovakia. In Weekly Briefing. - Budapest : China CEE Institute, 2019. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 1-4 online. Dostupné na : <https://china-cee.eu/2019/07/02/slovakia-social-briefing-no-more-disposable-plastics-in-slovakia/>