Počet záznamov: 1  

Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia

  1. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 10, s. 28-30.
Počet záznamov: 1